edille


edille
(A.)
[ ﻪﻝدا ]
1. deliller.
2. rehberler.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • EDİLLE — (Delil. C.) Deliller, işaretler. Alâmetler. Rehberler. İsbat vasıtaları …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EDİLLE-İ ERBAA — (Edille i şer iye) Fık: Fıkıh ilminin istinad ettiği deliller: Kitab (yani Kur an ı Kerim deki deliller), sünnet, icma ı ümmet ve kıyas ı fukaha. (Usul ü erbaa ve edille i asliye tabirleri de aynı mânada kullanılır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EDİLLE-İ ASLİYE — (Bak: Edille i erbaa …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EDİLLE-İ ŞER'İYE — (Bak: Edille i erbaa) …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EDİLLE-İ AKLİYE — Akıl ile bulunan isbat vâsıtaları, akli deliler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EDİLLE-İ KATI'A — İtiraz edilmeyecek derecede kat î ve sağlam deliller …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EDİLLE-İ KAVİYYE — Sağlam deliller …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EDİLLE-İ TÂLİYE — Huk: Örf, âdet, teâmül, istishab, asıl ve amel, maslahat ı mürsele, kaide i külliye, âsâr ı sahabe ve âsâr ı kibar ı tabiîn gibi deliller …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • USUL-Ü ERBAA — (Bak: Edille i erbaa …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük